maanantai 10. huhtikuuta 2017

Linjoja ja suuntauksia


En tiedä - vielä


Vesisade. Tänään harmaus heiluttelee laiskasti ja välinpitämättömästi ikkunasta näkyviä koivujen risuja, jotka roikkuvat alassuin kohti asfalttitien reunoilla lipuvia lätäköitä. Kevään sulattava voima ei etene juuri nyt, ainakaan näkyvästi.

Olen pohtinut paljon kansanopistolinjojen potentiaalia, niiden paikkaa Suomen koulutuskentässä, ja tietenkin varsinkin tanssilinjan mahdollisuuksia. Kiitos suuresti te tulevat vierailevat opettajat, joiden kanssa olen saanut jakaa näitä ajatuksia, ja joilta olen saanut kerättyä lisämateriaalia koriini!


Näen, että Kälviällä voit opiskelijana keskittyä sinun omiin tähtäimissäsi oleviin alueisiin tanssin moninaisella kentällä. Kutsun näitä alueita suuntauksiksi, vaikkakaan välttämätöntä ei ole ajatella koulutustasi kapeana maaliorientoituneena polkuna - kuvittele siis sana "suuntaus" mahdollisimman kolmiuloitteisena ja sfäärimäisenä tätä lukua jatkaessasi.

Niin opiskelijana kuin vierailevana opettajana tulet Keski-Pohjanmaan Opistolle. Vastassasi on monenkaltainen joukko innokkaita ihmisiä, jotka yhdessä ja intensiivisesti jakavat aikaansa tanssitaiteen seassa. Tapaat ihmisen, joka haluaa prepata itseään keväisiä pääsykokeita varten tanssin ammattikoulutukseen toisaalla. Tapaat ihmisen, jolla on kokemusta työskentelystä tanssin vapaalla kentällä, joka on luultavasti löytänyt sieltä jotain kiinnostavaa, ja joka nyt kansanopistossa haluaa syventää tietoaan tämän kiinnostavan asian ympärillä. Tapaat sellaisia, joilla ei vielä ole tarkkaa tietämystä suunnastaan, mutta jotka ovat kanssasi jakamassa työtään tutkimisesta, eli kysymysten asettelusta ja vastausmahdollisuuksien kartoittamisesta erilaisilla luovilla keinoilla.

Tapaat ihmisiä, joilla on vieläkin moninaisempia motivaatioita, syitä, sekä selittämättömyyksiä tanssin alalla pyörimiseen.


Kälviällä tanssitaiteen linjassa saa olla suuntauksia. Olisi:


Preppaava suuntaus     Syventävä suuntaus     Tutkiva suuntaus ("en tiedä vielä")


Näistä valitsemisenkaan ei tarvitse olla ainoa vaihtoehto! Silti, kaikki oppilaat käyvät samoilla tunneilla yhteisen opetussuunnitelman mukaisesti, mutta motivaatio, tähtäin, huomio, painotus, voi ja saakin olla eri. Jokaisen suuntauksen mukaisesti pyrimme löytämään yhdessä tarvittavat oppimisen välineet.

Kälviällä kaikenlaiset, -ikäiset, -taustaiset, sekä -suuntaiset oppilaat ovat tervetulleita tanssin maailmoista, tai maailmoista, jotka eivät (vielä) liity tanssiin ollenkaan. Toivon, että opiskelijana ja opettajana kohtaisit paljon samankaltaisia tovereita, mutta myös paljon erilaisia tovereita.

Tapaamassasi joukkiossa on monia yhteistyön alkuja, ja mahdollisuuksia erilaisen osaamisen hyödyntämiseksi: Syventävää työtä tekevä voisi pyytää preppaavaa työtä tekevää avuksi vaikka jossain omassa tuotoksessaan, esim. koreografiassa, joka tarvitsisi tanssijaa. Tutkivaa työtä tekevä voisi pyytää lupaa muiden tovereiden tarkkailuun, heistä nk. datan keräämiseen, sen jäsentämiseen ja tulkitsemiseen. Preppaavaa työtä tekevä voisi pyytää muita tovereitaan apuun pääsykoesoolojen ja esseiden tekemisessä, tai vaikkapa harjaantumisessa haastattelujen kanssa. Haastattelumateriaalia voisi taas käyttää taiteelliseen tutkimiseen kenen tahansa aloitteesta - ideat hyppivät esiin mahdollisuuksien jatkumona luovassa ja kannustavassa ilmapiirissä.


Ja lopulta, kuten huomaat, kaikki suuntaukset ovat yhtä yhteistä tanssilinjaa.


Näihin kehittyviin ja lainattuihin, sovellettuihin ajatuksiin,

terveisin,
EleniKuva Tanssilinjan arkistosta, opiskelijoiden taustalla Kälviän kampuksen läpi virtaava joki.